ОМАРОВА НАЗЫМ АСХАТОВНА

Публикации:

В базе РК

 • Ішкі туризмді дамытудағы Жетісу нысандарының экскурсияда атқаратын рөлі // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2017. — №6. — С.64-65.
 • Ашық аспан астындағы мұражайлардың ерекшеліктері // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2018. — №1. — С.52-53.
 • Қамбаш – сыр туризмінің сымбаты! // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2018. — №1. — С.56-57.
 • Ақтөбе облысының туристік-рекреациялық нысандарына сипаттама // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2018. — №1. — С.52-53.
 • Жетісу өңірінің емдік-сауықтыру орындарына жалпы сипаттама // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2018. — №2. — С.57-58.
 • Таудағы шаңғы шипажайлардың жұмыс істуіне пандемияның әсерін талдау // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2021. — №2. — С.39-41.
 • Жетісу өңіріндегі туризмді дамытуда тарихи-мәдени нысандардың алатын орны // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2021. — №4. — С.36-37.
 • Өзбекстан – шығыстың жұмбақ елі // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2021. — №4. — С.50-51.
 • Орталық Азия аймағының Өзбекстанмен салыстырғандағы туристік-рекреациялық мүмкіншілігі / Студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми мақалаларының жинағы. ҚазСТА, — №16. — С.80-84.
 • Қонақжайлылық индустриясындағы мейрамханалардың ерекшеліктері// Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные исследования в области туризма и гостеприимства», посвященной памяти Сардарова О.А. — Алматы, 2022 .
 • Агротуризмде табысқа жеткізер туристік бағдарлама құрудың қыр-сыры // I Международная научно-практическая конференция «Актуальные исследования в области туризма и гостеприимства», посвященной памяти старшего преподавателя кафедры, заслуженного инструктора туризма Сардарова О.А. – Алматы, 2022.
 • Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесінің мәселелері мен мүмкіншіліктері // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2018. — №2. — С.51-52.

Международные научно-практические конференции

Шығыс Қазақстанның туристік-рекреациялық ресурстары (Зайсан өңірінің мысалында) // «Проблемы и преспективы развития экономики и образования в условиях Чертвертой промышленной революции» // Материалы Международной научно-практической конференции. – Алматы, 2018. — С. 673-677.

Учебные, учебно-методические пособия, монографии:

 • «Туризмология негіздері». Алматы: ҚазСТА, 2016. — 7,8 б.т. ISBN 978-601-7283-34-6. (в соавторстве).
 • «Алматы облысының туристік-топонимдерінің сөздігі». Алматы: ҚазАСТ, 2017. — 9 б.т. ISBN 978-601-7091-41-5. (в соавторстве).
 • Учебно-методическое пособие по дисциплине «Планирование и организация туристского бизнеса».– Алматы: КазАСТ, 2018 (в соавторстве).
 • «Туристік бизнесті ұйымдастыру және жоспарлау» пәні бойынша оқу-әдістемелік құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2018 (в соавторстве).
 • Учебно-методическое пособие по дисциплине «Гостиничное хозяйство». – Алматы: КазАСТ, 2018 (в соавторстве).
 • «Қонақ үй шаруашылығы» пәні бойынша оқу-әдістемелік құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2018 (в соавторстве).
 • Учебно-методическое пособие по дисциплине «Техология обслуживание и сервис». – Алматы: КазАСТ, 2018 (в соавторстве).
 • Учебно пособие по дисциплине «Правовое ркгулирование туризма в Республике Казахстан». – Алматы: КазАСТ, 2021. 280 стр. (в соавторстве).
 • «Отандық қонақжайлылық инудстриясын басқару» пәні бойынша оқу құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2021. 56 бет (в соавторстве).
 • «Қазақстандағы мейрамхана және мейманхана ісі» пәні бойынша оқу құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2021. 192 бет (в соавторстве).
 • «Қазақстан Республикасындағы туризмді құқықтық реттеу» пәні бойынша оқу құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2021. 278 бет (в соавторстве).
 • «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі мәдениеті» пәні бойынша оқу құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2021. 72 бет (в соавторстве).
 • «Туризмдегі анимация» пәні бойынша оқу құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2021. 80 бет (в соавторстве).
 • «НАССР-ге кіріспе» пәні бойынша оқу құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2021. 64 бет (в соавторстве).
 • «Қонақжайлылық индустриясының негіздері» пәні бойынша оқу құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2021. 128 бет (в соавторстве).