ДОКТОРАНТУРА(PhD)

Қазақ спорт және туризм академиясы (ҚазСТА) 2010 жылы мамырда докторантура 6D090200 – «Туризм» мамандығынның ашылуы бойынша лицензия алынды (Мемлекеттік лицензияға қосымша 0137383 от 27.05.2010). Алайда, ҚазСТА білім беру бағдарламасы бойынша ҚР БҒМ 2010 жылдың мамыр айынан бастап, 2015 жылдың маусым айларына гранттар берілмеді.

Қазақ спорт және туризм академиясына алғаш рет 2015 — 2016 оқу жылына докторантура 6D090200 – «Туризм» мамандығы бойынша бір мемлекеттік білім беру гранты берілді.

Докторантура 6D090200 – «Туризм» мамандығына түсу үшін ҚазСТА магистранттары 6М090200 – «Туризм» мамандығы мен туризм және сервис кафедрасының ПОҚ арасында конкурс жарияланды.

2015 – 2016 оқу жылына Қазақтың спорт және туризм академиясының магистратура 6М090200 «Туризм» мамандығының түлегі Кулахметова Г. (Бұйрық ОНИРиПО №3, 24-тамыз 2015 ж.) докторантура 6D090200 – «Туризм» мамандығына түсу емтихандарының қорытындылары бойынша қабылданды.

2018 жылы ҚазСТА білім беру бағдарламасы докторантурада 6D090200 – «Туризм» мамандығы бойынша бірінші шығарылым өтеді.

2016-2017 оқу жылы ҚазСТА докторантура 6D090200 – «Туризм» мамандығына түсу емтихандарының қорытындысы бойынша туризм және сервис кафедрасының оқытушылары қабылданды: магистр, аға оқытушы Сардаров О.А., магистр, аға оқытушы Қадырбекова Д.С., магистр, аға оқытушы Адбикаримова М.Н. мен магистр, аға оқытушы Жаркимбеков Н.С.

6D090200 – «Туризм» білім беру бағдарламасы авторлық және ұжымдық ғылыми жетістіктері және оқу-әдістемелік әзірлемелер саласындағы экономика, туризм және қонақжайлылық, жұмыс берушілердің талаптары мен еңбек нарығының сұранысы, қазіргі заманғы отандық және әлемдік тәжірибені ескере отырып әзірленді.

6D090200 «Туризм» оқыту бағдарламасының оқыту мақсатына жету үшін туризм және сервис кафедрасында  қажетті ресурстар бар олар:  туризм және  қонақжайлылық, экономика, менеджмент саласында ғылыми жұмысы үшін лауазымы бар, жоғары  дәрежедегі ПОҚ құрамы. 6D090200 «Туризм» оқыту бағдарламасы бойынша кафедра  оқытушыларының лауазымдары 100% пайыз көрсеткішке ие