ӘЛІКЕН ДӘУРЕН ҒАЛЫМҰЛЫ

Жарияланымдар:

  • Әлемдік тәжірибеде инклюзивті білім берудің қалыптасуы және даму мәселесі// Вестник КазҰПУ им. Абая. Серия «Педагогикалық ғылымдар. – Алматы, 2020. – №4 (64). – С. 303-309.
  • «Туризм барлығына» атты әлеуметтік іс-шараның жасау ерекшелігімен қозғалысы// ІХ Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. – Алматы, 20219 г.- с.288-292.