Білім беру бағдарламасы: 6В11102 «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» – бакалавриат