Ushkulakova Gulnara

Publications:

In the Scopus database

 • Ushkulakova G., Utalieva M., Bissembieva Z., Nazarenko O.V., Beketova V., Nurgalieva A.S., Amerzhanova D.A. Environmental management as a factor  in the  safe management of  a modern enterprise//Journal  of Environmental Management  and  Tourism. – 2020.-Vol.11, Iss. 8.-P.2094-2102
 • Espenbetov N., Sardarov O., Pestova A., Ushkulakova G., Imangulova T. The characteristic features of the development of tourism  in the  mountainous  regions of Kazakhstan// Espacios. -2017.-Vol.38-Iss.47.-Number of article -36.

 

In the database of COXON MES RK

 • Ауылдық аумақтарды тұрақты дамытудағы ауыл туризмінің маңызы// Вопросы географии и геоэкологии, – Almaty, – №3. – р 71-77.
 • Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда этномәдени туризмнің ресурстық мүмкіндігінің алатын маңызы // Вопросы географии и геоэкологии. Almaty, – №1. –  р 24-29.
 • Жетісудың туристік әлеуеті // Вопросы географии и геоэкологии. Almaty, – №1. – р 29-33.

 

International scientific and practical conferences

 • Развитие сельского туризма в Республике Казахстан, International scientific-practical conference theory and practice: problems and prospects. Lithuania,- 2020.
 • Характеристика туристско-рекреационного потенциала государственных национальных природных парков Алматинской области для развития  внутреннего туризма // Materials of the II Inter-National Scientific and Practical Conference «Актуальные проблемы развития  туризма». Russia, Moscow,  – р. 70-78.
 • Развитие этнокультурного туризма на территории Государственного национального природного парка  «Колсай көлдері»  в Республике Казахстан // Materials of the II Inter-National Scientific and Practical Conference «Актуальные проблемы развития  туризма». Russia, Moscow,  – р. 62-70.

 

Republican magazines

 • Туризм индустриясында ауыл туризмін дамытудың маңызы// География в школах и вузах Казахстана, Almaty, – 2020.-№2.- р.48-50.
 • Ауыл туризмі-қазақстанда ауыл халқын жұмыспен қамту ретінде// География в школах и вузах Казахстана, Almaty, – 2020.-№2.- р.50-51.
 • Қазақстандағы қонақжайлылық индустриясындағы қонақжай үйлердің қазіргі даму жағдайы// География в школах и вузах Казахстана, Almaty, – 2019. – №4. –р. 60-62.
 • Наскальные рисунки древних людей или о чем говорят саки тиграхауды // География в школах и вузах Казахстана. Almaty, – 2019. – №1. – р. 63-66.
 • «Бесшатыр» казахстанская пирамида или загадки саков-тиграхаудов // География в школах и вузах Казахстана. Almaty, – 2019. – №1. – р. 63-65.
 • Оралым! Туған өлкем аялаған! // География в школах и вузах Казахстана. Алматы, – 2019. – №1. – с 61-63.
 • Бізге беймәлім Моңғолия немесе Моңғолияның этнографиялық туризмнің дамуы // География в школах и вузах Казахстана. Almaty, – 2018. – №5. – р.36-38.
 • Шоқанның мәңгілік мекені немесе Шоқан мұражайының білім алушыларды тәрбиелеудегі орны // География в школах и вузах Казахстана. Almaty, – 2018. – №4. – р.31-34.
 • Қазақстан Республикасындағы діни туризмнің маңызы // География в школах и вузах Казахстана. Almaty, – 2018. – №3. – р. 65-66.
 • Білім алушыларға қолданбалы курстарды өткізудің маңызы // География в школах и вузах Казахстана, Almaty, – 2018. – №3. –р. 63-65.
 • Шоқанның мәңгілік мекені// Qarqara газеті, 2018.-№23, р.10-11.
 • «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі экологиялық туризм // География в школах и вузах Казахстана. Almaty, – 2017.- №4.- р.42-43.
 • Сақ дәуіріне саяхат Есіктен басталады // География в школах и вузах Казахстана, Almaty, №4- р.44-45
 • Бесшатыр сақ қорғандары жасөспірімдер мен балалар туризмінің нысаны ретінде // География в школах и вузах Казахстана. Almaty,- 2017. – №4.- р.45-46.
 • «Көлсай көлдері» – мемлекеттік ұлттық саябағында оқу материалдарын Қазақстан географиясында  оқыту  әдістемесі // География в школах и вузах Казахстана. Almaty, – 2016. №1.- р.65-67.
 • Развития религиозного туризма в Казахстане. «Историческая роль города Алматы как центр Исламской культуры».-2016.-р.135-141.
 • «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи  паркінде  туризмді дамыту  жолдары // География в школах и вузах Казахстана. Almaty,- 2016. -№5.- р.55-57.

 

Educational, teaching aids, monographs:

–          «Планирование и организация  туристского бизнеса». Tutorial. – Аlmаty: KazAST, 2018. – 133 p. Tulbaeva A.T., Kadyrbekova D.S., Omarova N.A., Ushkulakovа G.M.-           «Гостиничное хозяйство». Tutorial. – Аlmаty: KazAST, 2018. -114 p. Tulbaeva A.T., Kadyrbekova D.S., Omarova N.A., Ushkulakovа G.M.

 • «Технология обслуживания  и сервис». Tutorial. – Аlmаty: KazAST, 2018. -128 p. Tulbaeva A.T., Kadyrbekova D.S., Omarova N.A., Ushkulakovа G.M.

–          «Туризм» білім бағдарламасы бойынша педагогикалық сөздік. Tutorial – Аlmаty: KazAST, 2016– 148 р. ISBN 978-601-7283-39-(co-authorship): Imangulova T.V.,  Prokofieva M.A. Ushkulakovа G.M.«Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық табиғи  паркі мемлекеттік мекемесіне 5 жыл, «Асыл сөз» publishing house.-Аlmаty, 2012. (co-authorship): Malybekov A.B., Akhmetov Kh.A., Ushkulakovа G.M.