Ушкулакова Гульнара Мукамеденовна

Жарияланымдар:

В базе Scopus

 • Ushkulakova G., Utalieva M., Bissembieva Z., Nazarenko O.V., Beketova V., Nurgalieva A.S., Amerzhanova D.A. Environmental management as a factor  in the  safe management of  a modern enterprise//Journal  of Environmental Management  and  Tourism. – 2020.-Vol.11, Iss. 8.-P.2094-2102
 • Espenbetov N., Sardarov O., Pestova A., Ushkulakova G., Imangulova T. The characteristic features of the development of tourism  in the  mountainous  regions of Kazakhstan// Espacios. -2017.-Vol.38-Iss.47.-Number of article -36.

 

ҚР БҒМ БҒСБК базасында

 • Ауылдық аумақтарды тұрақты дамытудағы ауыл туризмінің маңызы// Вопросы географии и геоэкологии, – Алматы, – №3. – 71-77 б.
 • Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда этномәдени туризмнің ресурстық мүмкіндігінің алатын маңызы // Вопросы географии и геоэкологии. Алматы, – №1. – 24-29 б.
 • Жетісудың туристік әлеуеті // Вопросы географии и геоэкологии. Алматы, – №1. – 29-33 б.

 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар

 • Развитие сельского туризма в Республике Казахстан, International scientific-practical conference theory and practice: problems and prospects. Литва,- 2020.
 • Характеристика туристско-рекреационного потенциала государственных национальных природных парков Алматинской области для развития  внутреннего туризма // «Актуальные проблемы развития  туризма» ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ресей, Мәскеу қ,  – 70-78 б.
 • Развитие этнокультурного туризма на территории Государственного национального природного парка  «Колсай көлдері»  в Республике Казахстан // «Актуальные проблемы развития  туризма»ІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.. Ресей, Мәскеу қ,  – 62-70 б.

Республикалық журналдар

 • Туризм индустриясында ауыл туризмін дамытудың маңызы// География в школах и вузах Казахстана, Алматы, – 2020.-№2.- 48-50 б.
 • Ауыл туризмі-қазақстанда ауыл халқын жұмыспен қамту ретінде// География в школах и вузах Казахстана, Алматы, – 2020.-№2.- 50-51 б.
 • Қазақстандағы қонақжайлылық индустриясындағы қонақжай үйлердің қазіргі даму жағдайы// География в школах и вузах Казахстана, Алматы, – 2019. – №4. – 60-62 б.
 • Наскальные рисунки древних людей или о чем говорят саки тиграхауды // География в школах и вузах Казахстана. Алматы, – 2019. – №1. – 63-66 б.
 • «Бесшатыр» казахстанская пирамида или загадки саков-тиграхаудов // География в школах и вузах Казахстана. Алматы, – 2019. – №1. – 63-65 б.
 • Оралым! Туған өлкем аялаған! // География в школах и вузах Казахстана. Алматы, – 2019. – №1. – 61-63 б.
 • Бізге беймәлім Моңғолия немесе Моңғолияның этнографиялық туризмнің дамуы // География в школах и вузах Казахстана. Алматы, – 2018. – №5. – 36-38 б.
 • Шоқанның мәңгілік мекені немесе Шоқан мұражайының білім алушыларды тәрбиелеудегі орны // География в школах и вузах Казахстана. Алматы, – 2018. – №4. – 31-34 б.
 • Қазақстан Республикасындағы діни туризмнің маңызы // География в школах и вузах Казахстана. Алматы, – 2018. – №3. – 65-66 б.
 • Білім алушыларға қолданбалы курстарды өткізудің маңызы // География в школах и вузах Казахстана, Алматы, – 2018. – №3. – 63-65 б.
 • Шоқанның мәңгілік мекені// Qarqara газеті, 2018.-№23, 10-11 б.
 • «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі экологиялық туризм // География в школах и вузах Казахстана. Алматы, – 2017.- №4.- 42-43 б.
 • Сақ дәуіріне саяхат Есіктен басталады // География в школах и вузах Казахстана, Алматы, №4- 44-45 б.
 • Бесшатыр сақ қорғандары жасөспірімдер мен балалар туризмінің нысаны ретінде // География в школах и вузах Казахстана. Алматы,- 2017. – №4.- 45-46 б.
 • «Көлсай көлдері» – мемлекеттік ұлттық саябағында оқу материалдарын Қазақстан географиясында  оқыту  әдістемесі // География в школах и вузах Казахстана. Алматы, – 2016. №1.- 65-67 б.
 • Развития религиозного туризма в Казахстане. «Историческая роль города Алматы как центр Исламской культуры».-2016.-135-141 б.
 • «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғи  паркінде  туризмді дамыту  жолдары // География в школах и вузах Казахстана. Алматы,- 2016. -№5.- 55-57 б.

 

Оқу, оқу-әдістемелік құралдары, монографиялар:

 • «Планирование и организация туристского бизнеса». Оқу-әдістемелік құрал.– Алматы: ҚазСТА, 2018. – 133 б. Тульбаева А.Т., Кадырбекова Д.С., Омарова Н.А., Ушкулакова Г.М.
 • «Гостиничное хозяйство». Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: ҚазСТА, 2018. -114 б. Тульбаева А.Т., Кадырбекова Д.С., Омарова Н.А., Ушкулакова Г.М.
 • «Технология обслуживания и сервис». Оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: ҚазСТА, 2018. -128 б. Тульбаева А.Т., Кадырбекова Д.С., Омарова Н.А., Ушкулакова Г.М.
 • «Туризм» білім бағдарламасы бойынша педагогикалық сөздік. Оқу құралы – Алматы: ҚазАСТ, 2016– 148 б. ISBN 978-601-7283-39-(бірлескен авторлық): Имангулова Т.В., Прокофьева М.А.

«Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық табиғи  паркі мемлекеттік мекемесіне 5 жыл, «Асыл сөз» баспасы.-Алматы, 2012. (бірлескен авторлық): Малыбеков А.Б., Ахметов Х.А., Ушкулакова Г.М.