Жаркимбеков Нуржан Сембекович

р/с

Авторлардың А.Т.Ә. Атауы Басылым тілі Көлемі б.т.
Оқу, оқу-әдістемелік құралдар, жолкөрсеткіштер,  анықтамалар және т.б.
1  Imangulova Т.,

Prokofeva М.,

Zharkimbekov N.

«Terminological dictionary of the scientific research activity in tourism». Study aid – Almaty: KazSTA, 2016. 52 p. ISBN 978-601-7283-45-2. ағл. 3,25

б.т.

Томсон Рейтер ақпараттық компаниясының базасында нөлдік емес импакт-фактор мақалалары (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus)

1 Nasyev E.

Iskakov T.

Kulbayev A.

Zharkimbekov N.

Management International Competition Held in the Republic of Kazakhstan // International journal of Environment and Science education -2016, VOL. 11, NO. 18, 10905 – 10910 ағл. 0,4

б.т.

Қазақстан Республикасының басылымдарындағы мақалалар

1 Espenbetov N.,

Zharkimbekov N.

The importance of cultural tourism in Great Britain // Республикалық ғылыми-методикалық жұрнал «География в школах и вузах Казахстана». – № 3 (69)/ 2016.-С. 60-61. ағл. 0,1

б.т.

2 Еспенбетов Н.С.,

Жаркимбеков Н.С.

Ұлыбритания патшалығының тарихи-мәдени туризмінің даму тарихы мен бүгіні // Республикалық ғылыми-методикалық жұрнал «География в школах и вузах Казахстана» – № 4 (70)/ 2016.-С.60-62. қаз. 0,1

б.т.

Халықаралық конференциялар

1 Еспенбетов Н.С

Жаркимбеков Н.С.

Общее состояние развития туризма в Казахстане на современном этапе // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнесе в России», Мәскеу – 2017 орысша 0,4

б.т.