Профессорско-преподавательский состав

 

 

 

 

 

Закирьянов  Бауржан  Кайратович – PhD докторы.

Қазақстан Республикасының туризмінің құрметті қызметкері, 2018 ж., МАДЮТиК Академигі, Москва қ.Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. ҚазСТА-тағы жұмыс өтілімі- 18 жыл.

Ғылыми зерттеу саласы –  қызмет көрсету саласы болып табылады.

50-ден астам ғылыми еңбектері (оқу/оқу-әдістемелік құралдары), сондай-ақ Томсон Рейтер ақпараттық компаниясының (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus,) дерекқорында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда, халықаралық, республикалық конференциялардың ғылыми-республикалық журналдары мен материалдарында жарияланған.

Оқытатын пәндері: Туризм экономикасы, туризмдегі зерттеу әдістемесі, оқу практикасы, ғылыми практика, магистрлік және докторлық диссертацияларға ғылыми кеңесші.

Байланыс ақпараты: 8-701-725-88-80, zakiryanov@kazast.kz

 

 

 

 

 

 

Макогонов Александр Николаевич – профессор, п.ғ.д.

ҚР Педагогикалық ғылымдар академиясының корреспондент мүшесі, 2010 ж., Қазақстан Республикасының туризмінің құрметті қызметкері, 2002 ж., Қазақстан Республикасының туризмге еңбегі сіңген нұсқаушысы, 2005 ж., МАДЮТиК Академигі, Москва қ.

ҚазСТА түлегі. ҚазСТА-тағы жұмыс өтілімі- 52 жыл.

Ғылыми зерттеу саласы –  қызмет көрсету саласы болып табылады.

200-ден астам ғылыми еңбектері (оқу/оқу-әдістемелік құралдары), сондай-ақ Томсон Рейтер ақпараттық компаниясының (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus,) дерекқорында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда, халықаралық, республикалық конференциялардың ғылыми-республикалық журналдары мен материалдарында жарияланған.

Оқытатын пәндері: Туризмнің тұрақты дамуының теориясы мен практикасы, қонақжайлылық философиясы, дене тәрбиесі (спорттық туризм), магистрлік және докторлық диссертациялар үшін ғылыми кеңесші.

Байланыс ақпараты: 8-777-791-65-56, makogonov@kazast.kz

 

 

 

 

 

Лютерович Олег Григорьевич – туризм және сервис кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к.

ҚР еңбек сіңірген туризм қызметкері, Халықаралық балалар-жасөспірімдер туризм және өлкетану Академиясының академигі, Мәскеу қ.

С.М. Киров атындағы ҚазҰУ түлегі. ҚазСТА-дағы жұмыс өтілі – 10 жыл.

Ғылыми зерттеулер саласы – экскурсиялық іс.

50-ден астам ғылыми еңбектері (оқу/оқу-әдістемелік құралдары), сондай-ақ Томсон Рейтер ақпараттық компаниясының (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus,) дерекқорында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда, халықаралық, республикалық конференциялардың ғылыми-республикалық журналдары мен материалдарында жарияланған.

Оқытатын пәндері: «Экскурсиятану», «Экскурсиялық менеджмент», «Әртүрлі тақырыптарға экскурсия өткізу ерекшеліктері», «Туризм инфрақұрылымы», «Туризмнің баламалы түрлері», «Қонақжайлылық философиясы».

Байланыс ақпараты: 8-701-448-33-11, lyuterovich@kazast.kz

 

 

 

 

 

 

Жаксыбекова Динара Кабировна – туризм және сервис кафедрасының аға оқытушысы, DBA докторы.

 А.А. Остапца Свешников атындағы Халықаралық балалар мен жасөспірімдер туризмі және өлкетану академиясының корреспондент-мүшесі; Қазақ Ұлттық Географиялық қоғамының мүшесі.

Базалық білім – Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетінің түлегі.

ҚазСТА-ғы еңбек өтілімі – 8 жыл.

Ғылыми зерттеу саласы – қызмет көрсету саласы.

Жалпы 60-тан аса ғылыми еңбектер жарық көрді.

Оқытатын пәндері: Туризм тарихы, Туризм негізі, Туризм инфрақұрлымы, Қызмет көрсету саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі, Туризмдегі ғылыми-зерттеу қызметі, Туризм менеджменті, Экскурсиялық менеджмент.

Байланыс нөмірі: 8-701-354-77-82, zhaksybekova@kazast.kz

Омарова Назым Асхатовна – туризм және сервис кафедрасының DBA докторы.

Халықаралық «Алтын компас» байқауларының лауреаты, Мәскеу 2014 ж.

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың түлегі, ҚазСТА-дағы жұмыс өтілі – 8 жыл. 30-дан астам ғылыми еңбектері (оқу-әдістемелік құралдар) басылымдарда, ғылыми республикалық журналдарда және Халықаралық, Республикалық конференциялардың материалдарында жарияланды.

Оқытатын пәндері: бар ісі; туристік бизнесті жоспарлау, ұйымдастыру, нормативтік-құқықтық базасы; емдік-сауықтыру туризмі; мейрамхана мен қонақ үй бизнесіндегі қызмет көрсету технологиясы; гастрономиялық туризм; қонақ үй шаруашылығы; магистрлік диссертациялардың ғылыми жетекшісі.

Байланыс: 87471609808, omarova@kazast.kz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еспенбетов Нуркелди Сатаевич Туризмнің ғылыми зерттеу институты директоры, PhD докторы.

А. А. Остапца Свешникова  атындағы Халықаралық балалар мен жасөспірімдер туризмі және өлкетану академиясының корреспондент-мүшесі, «Қазақстан Саяхатшысы» төс белгісі, «Туризм инструкторы» куәлігі.

Оқу орны – Абай атындағы ҚазҰПУ  мамандық  «География» мамандану «Туризм». № 000322

КазСТА еңбек өтілі – 7 жыл.

Ғылыми-зерттеу бағыты – спорттық туризм.

Thomson Reuters ақпараттық (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus, RSCI) базасында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдардағы 20-дан астам ғылыми еңбектер (оқу-әдістемелік құралдар) сонымен қатар ғылыми республикалық журналдарда және Халықаралық, Республикалық конференциялардың материалдарында жарық көрген.

Оқытылатын пәндер: Туризмдегі логистика, Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы, Туристің моральді психологиялық дайындығы, Балалар жасөспірімдер туризмі, Қонақ үй шаруашылығы.

Байланыс: 8-707-885-66-81, yespenbetov@kazast.kz

 

 

 

 

 

 

 

Кадырбекова Динара Сериковна – «Туризм және сервис» кафедрасының магистр, аға оқытушысы.

2013 жылдан бастап, «балалар – жасөспірімдер туризмі және өлкетану» мамандығы бойынша А.А. Остапец-Свешников атындағы балалар-жасөспірімдер туризмі және өлкетану Академиясының корреспондент-мүшесі.

2016 жылдан World Federation of Tourist Guide Associations -ұлттық жаттықтырушысы

ҚазҰПУ. Абай – түлегі. ҚазСТА – дағы жұмыс өтілім-5 жыл.

Ғылыми зерттеу саласы-қызмет көрсету саласы.

25-тен астам ғылыми еңбектері халықаралық, республикалық конференциялардың ғылыми-республикалық журналдары мен материалдарында жарияланған. (оқу-әдістемелік құралдар), сондай-ақ Scopus базасында, ҚР БҒМ КОКСОН базасында жарияланған.

Оқытатын пәндер: музейтану, халықаралық туризм географиясы, жетісу өлкетану, туристік-өлкетану жұмысының негіздері, іскерлік этикет.

Контакты: 8-701-653-72-75, kadyrbekova@kazast.kz

 

 

 

 

 

 

 

Ушкулакова Гулнара Мукамеденовна – магистр, аға оқытушы.

«Қазақстан Республикасындағы туристік индустриясының  үздік мамандары», Республикалық конкурсының Олипиада жеңімпазы  2016.

Әл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Абай атындағы Қазақ Педагогикалық Университетінің түлегі. ҚазСТА-дағы жұмыс өтілі 5 жыл.

 Ғылыми зерттеу саласы – қызмет көрсету саласы.

Томсон Рейтер (Scopus, РҒДИ) ақпараттық компаниясының деректер базасында, ғылыми-республикалық журналдарда және халықаралық, республикалық конференциялардың материалдарында нөлдік емес импакт-факторы бар басылымдарда 20-ден астам ғылыми жарияланым жарияланды.

        Оқытатын пәндері: Туризмнің жахандық этикалық кодексі,  Қызмет көрсету аясындағы материалды-техникалық база,  Туроперейтинг, Экскурсиялық кәсіпорындардың жұмыс ерекшеліктері, Мейрамхана және мейманхана менеджменті, МІжМБ кәсіпкерлік қызмет негіздері , Экскурсиятану, Әртүрлі тақырып бойынша экскурсия жүргізу ерекшеліктері, Қызмет көрсету аясындағы есеп және аудит, Мейманхана және мейрамхана бизнесінің халықаралық индустриясы, Қазақстандағы мейрамхана ісі, Экскурсиятану және  әлемнің туристік орталықтары, Мейрамхана және мейманхана маркетингі.

Байланыс телефоны: 8-771-161-22-11, ushkulakova@kazast.kz

 

 

 

 

 

 

 

Ахмедова Салтанат Жолдасбековна – «Туризм» білім беру бағдарламасы бойынша ғылым магистрі, туризм және сервис кафедрасының оқытушысы.

Қазақстан Республикасы Президентінің сайлау науқанына белсенді қатысқаны үшін ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Алғыс хаттарының иегері. Абай атындағы Алматы Мемлекеттік Университетінің түлегі (халықаралық туризм). ҚазСТА – дағы жұмыс өтілі -1 жыл.

Ғылыми зерттеу саласы – қызмет көрсету саласы.

Ғылыми-республикалық журналдарда және республикалық конференция материалдарында 15-тен астам жарияланым, 3 оқу-әдістемелік құрал, сондай-ақ ҚР БҒМ КОКСОН базасында жарияланған.

Оқытатын пәндері: халықаралық рест индустриясы және қонақ үй бизнес; қазіргі бизнестегі экономикалық есептеулер; НАССР-ға кіріспе; туристік бизнесті жоспарлау, ұйымдастыру, нормативтік-құқықтық негіздері; Қазақстандағы мейрамхана ісі; Қазақстандағы қонақ үй бизнесі; қызмет көрсету саласындағы стандарттау және сертификаттау; қонақ үй шаруашылығы; ҚР мейрамхана және қонақ үй ісі; Қонақжайлылықтағы әкімшілік-шаруашылық қызмет; фронт-офис қызметі; туризм тарихы.

Контакты: 8-707-501-33-35, ahmedova@kazast.kz

 

Әлікен Дәурен Ғалымұлы – Қазақтың спорт және туризма академиясы, Туризм және сервис кафедрасының оқытушысы, магистр.

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті бакалавр «Туризм» мамандығының түлегі. Қазақтың спорт және туризма академиясы Магистр «Туризм» мамандығының түлегі, академиядағы жұмыс өтілі 8 ай. Жарияланымдар: Әлемдік тәжірибеде инклюзивті білім берудің қалыптасуы және даму мәселесі, «Туризм барлығына» атты әлеуметтік іс-шараның жасау ерекшелігімен қозғалысы.

    Жүргізетін пәндер атауы: Фронт-офис қызметі, Туризмдегі анимация, Қонақжайлықтағы әкімшілік-шаруашылық қызмет, Қазақстандағы мейрамхана және мейманхана ісі, Қызмет көрсету саласындағы жарнама.

Байланыс: 8-702-777-95-07, aliken@kazast.kz

 

 

 

 

 

 

 

 

Миниханова Светлана Викторовна-магистр, туризм және сервис кафедрасының аға оқытушысы.

М. Әуезов атындағы ОҚМУ түлегі. Туризм саласындағы еңбек өтілі 15 жыл.

ҚазСТА – дағы жұмыс өтілі-5 жыл.

Ғылыми зерттеулер саласы – Туризмдегі қызмет көрсету саласы және ақпараттық технологиялар.

Туризм және иммиграциялық емес визалар «Grand Ways International» ЖК директоры, КТҚ мүшелігі, «Amadeus Basic Course» курсының авторландырылған оқытушысы, халықаралық және ішкі туризм, иммиграция, «Визаларды ресімдеу және саяхаттар жөніндегі электрондық портал» ЖШС Бас директоры, шетелде жұмысқа орналасу, туризм және иммиграция, «Go2KZ» ЖШС директоры,  «Туризм» ЖБТ ОӘБ мүшесі.

Оқытатын пәндер: New information technologies of service providers, New information technologies in tourism, Қызмет көрсету саласындағы жаңа ақпараттық технологиялар, Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар, Қызмет көрсету саласындағы жарнама, Туризмдегі жарнамалық-ақпараттық қызмет, Туроперейтинг.

Байланыс телефоны: 8-707-212-88-22, minikhanova@kazast.kz

 

 

Батырбеков Нұржан Нұрланбекұлы – магистр, туризм және сервис кафедрасының оқытушысы.

Қазақстанның географиялық қоғамы – «QazaqGeography» республикалық қоғамдық бірлестігінің мүшесі. Спорттық құзға өрмелеуден спорт шеберінің кандидаты.  «Туризм» бөлімі бойынша «2018 жылдың үздік ғылыми студенттік жұмысы үшін» номинациясының республикалық байқауының және 2020 жылдың «үздік эдвайзері» байқауының жеңімпазы. Республикалық ғылыми-әдістемелік журналдарда және халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда жарияланған 10 мақаланың авторы.

Оқытатын пәндері: Туризмнің белсенді түрлері, туристік көпсайыс, спорттық туризм.

Байланыс: 8-707-297-90-94, batyrbekov@kazast.kz